Plágiumgyanús Schmitt Pál doktori értekezése

Schmitt Pál köztársasági elnök 1992-ben írt doktori disszertációjának nagy része szinte szóról szóra megegyezik egy bolgár sportkutató által még a nyolcvanas években írt tanulmány szövegével – derítette ki a hvg.hu.
A dolgozat ráadásul nem felel meg a doktori disszertáció alapvet? követelményeinek sem, ennek ellenére summa cum laude min?sítést kapott bírálóitól.

Schmitt Pál 215 oldalas doktorijának legnagyobb része – a hvg.hu számításai szerint mintegy 180 oldal – egy bolgár sportkutató és -diplomata, Nyikolaj Georgijev francia nyelv? munkájának többnyire szó szerinti fordítása és átvétele, ami felveti a plágium gyanúját.

Az államf? 1992-ben nyújtotta be Az újkori olimpiai játékok programjának elemzése cím? doktori értekezését a Testnevelési Egyetemen (TE). A dolgozatra bírálói a legmagasabb, summa cum laude min?sítést adták, kés?bb Schmitt Pál a TE címzetes egyetemi tanára lett, disszertációja jelenleg az Olimpizmus, illetve Az olimpiai játékok gazdasági kérdései cím? tárgyak ajánlott irodalmában is szerepel - olvasható.

Schmitt Pál disszertációját Nyikolaj Georgijev dolgozatával összevetve "jól látható, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 1990 és 2010 közötti elnöke szinte szó szerint, vagy némileg módosítva vett át hosszú mondatokat, bekezdéseket".

Továbbá Schmitt Pál "közel egyoldalnyi szöveget a bolgár sportkutató, Hristo Meranzov és Georgijev 1985-ben megjelent, Analysis of the Olympic Programme (Az olimpiai program elemzése) cím? munkájából emelt át" - jegyzik meg.

A hvg.hu írt arról is, hogy a MOB akkori elnöke ismerte a két kötetet, dolgozatának irodalomjegyzékében mindkét m?vet meg is említette, "a címüket azonban nem franciául, hanem magyar fordításban adta meg - holott a két kötet nincs magyarra fordítva -, ráadásul Georgijev 1987-es munkájának kiadási helyéül Lausanne helyett Bulgáriát jelöli meg". Schmitt Pál dolgozatában azonban sem láb-, sem végjegyzetek nincsenek, így nem derül ki az sem, hogy idéz-e egyáltalán, és ha igen, mit idéz Georgijev könyvéb?l - olvasható a cikkben.

A hvg.hu kitért arra, hogy a TE 1985-ös doktori szabályzata leszögezi: "amennyiben az egyetemi doktorátus odaítélését követ?en kiderül, hogy az értekezést más készítette vagy az más munkájának (eredményének) illetéktelen felhasználásával készült, az Egyetemi Tanács a doktorátust, s az ezt tanúsító oklevelet visszavonja, az egyetemi doktorátusra utaló névmegjelölés használatát megtiltja, intézkedik a személyi igazolványból való törlésr?l, s a visszavonás tényét a M?vel?dési Közlönyben, valamint az OTSH Közlönyben közzéteszi". A Semmelweis Egyetem - amelybe a TE integrálódott - jelenleg hatályos doktori szabályzata nem rendezi a fokozat visszavonásának kérdését - tették hozzá.

A mostani államf?nek már a disszertáció megírásakor is meggy?lt a baja a helyesírással. A labdarúgás szót rendszerint rövid u-val írta, de a rövid vagy hosszú ékezetes bet?k egyébként is sok gondot okoztak, rendszeresen felbukkan például a ’k?zd?sport’, a ’vizilabda’, a ’bírkózás’, de ugyanígy problémát okoztak az egybe- és különírás egyszer?bb esetei is (’résztvesz’ vagy ’szervez? bizottság’).

A KEH visszautasít

A Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) a leghatározottabban visszautasítja, hogy a hvg.hu portál plágium elkövetésével gyanúsította meg az államf?t. Mint írják, "a hiánypótló munkát" történészprofesszorok bírálták, akik summa cum laude min?sítéssel értékelték. "Annak eldöntése, hogy az értekezés tartalmi és alaki szempontból megfelel?-e, az ? hatáskörük volt" - tették hozzá, megjegyezve, hogy "a dolgozat min?sítése önmagáért beszél".

Kitérnek arra is, hogy Schmitt Pál, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) 1983 óta tagja, az értékezése forrásaként is megjelölt Nikolaj Georgiev neves sporttörténészt személyesen, jól ismerte. Kutatásaik során több résztéma megtárgyalása során együttm?ködtek. "A két munka legfontosabb alapforrásai a NOB ülések jegyz?könyvei, valamint a NOB Végrehajtó Bizottságának jegyz?könyvei, illetve a vizsgált olimpiák záródokumentumai" - olvasható a KEH kommünikéjében.
A hozzászólások nem a szerkesztőség, hanem az olvasók véleményét tükrözik.

Cikk ajánló

Hírlevél regisztráció


Sudoku 数独

sudokuLogikai játék a számokkal
PCLand.hu