Jogpontok: ingyenes munkajogi tanácsok

– A vártnál többen vették igénybe a munkajogi tanácsadással foglalkozó Jogpont hálózatot – mondta Pirisi Károly, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) főigazgatója az európai uniós támogatással működő program egyéves tapasztalatait értékelve.
– A munkavállalók és a munkaadók egyaránt élnek a lehetőséggel, a hálózat hozzájárult a rendezett munkaügyi viszonyokhoz, a foglalkoztatás kifehéredéséhez – tette hozzá Pataky Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke.

A munkaadók közül elsősorban a mikro- és kisvállalkozások fordulnak jogi tanácsadásért a Jogpontokhoz annak érdekében, hogy betartsák a szabályokat. Gyakran előfordul az is, hogy a munkáját elvesztő munkavállaló az önálló tevékenység indításához, vállalkozóvá váláshoz kér információt. A legnagyobb számban munkavállalók kértek jogi tanácsot, de álláskeresők, vállalkozók és nyugdíjasok is fordultak a Jogpontokhoz. A tanácsadásban domináltak a munkajogi kérdések, ezek száma csaknem 12 ezer volt, ezt követi a társadalombiztosítás-jogi, a vállalkozási, cégjogi megkeresés.

A szolgáltatások között fontos szerepet játszott a foglalkoztatással összefüggő okiratelemzés, okiratszerkesztés, valamint a hatósági ügyintézés he­lyéről és idejéről nyújtott tájékoztatás. A munkajogi tanácsadásokon belül a leggyakrabban a munkajogviszony megszüntetésével kapcsolatos kérdésről esett szó. Viszonylag nagyobb számban a munkaviszony létesítésével kapcsolatban kértek tanácsot az ügyfelek, de munkaszerződés-módosítással, illetve a munkaidővel és a munka díjazásával kapcsolatos témák is felvetődtek.

A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó megkeresésnél minden ötödik ügyben az ellenérdekű fél megpróbálta rávenni
az ügyfelet a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére. Társadalombiztosítási és szociális témában csaknem három és fél ezer esetben kértek tanácsot az ügyfelek, főként a saját jogon járó nyugellátások felől tájékozódtak. Jelentős számú tanácsadás történt a munkaerőpiacon álláskeresőként megjelenő pályakezdők számára is. A Jogpont hálózat egyébként közvetítői szerepet is be tudott tölteni az érintettek között.

Tapasztalatok

Jogtalan felmondások: a rendes felmondások közül 27 százaléknál, míg a rendkívüli felmondásoknál 61 százaléknál az indoklás nem felelt meg a törvényi feltételeknek.

A munkaidő, a munkabér és a munkaviszony megszüntetése esetében a kereskedelemben, a feldolgozóiparban és az építőiparban találtak a legmagasabb számban jogsértést.

A kereskedelemben ezek kiegészültek a munkaszerződés módosítása és a munkavállalói kárfelelősség kérdéskörével is.

Egyed István ügyvéd, a Jogpont hálózat jogásza válaszolt a Metropolnak

Jellemzően milyen problémákkal keresik fel önt az ügyfelek?
– A munkajog területén a legtöbb probléma talán a felmondások, illetve a közalkalma­zotti törvényben megfogalmazott felmentések körül van. Gyak­ran hallok olyan esetről is, hogy a kisma­mák visszamennek korábbi munkahelyükre, ahol valamilyen ürüggyel felmondanak nekik. Általánosságban elmondható, hogy a munkavállalók nem ismerik a jogaikat, sokszor például a munkaszerző­déshez sem ragaszkod­nak. De a munkaadók sincsenek tisztában a kötelezettségeik­kel, de nekik erősebb az érdekérvényesítő képességük.

Mennyire lehet ezeket a problémákat megoldani a Jogpont hálózat keretében?
– Sajnos az ügyfélfogadásra szánt két óra kevésnek tűnik. Az ügyefeleknél ugyanis az első látogatás során nincsenek vagy hiányosak iratok, és ügyvédként nem is sza­bad kapkodva tanácsot adni. Ezért gyakran szükség van egy második találkozóra is. Összességé­ben a Jogpont hálózat működését eredményesnek látom, sőt az utóbbi időben kezdett el igazán beindulni. Markáns hatása akkor lenne, ha még legalább két évig tudna működni.
A hozzászólások nem a szerkesztőség, hanem az olvasók véleményét tükrözik.

Cikk ajánló

Hírlevél regisztráció


Sudoku 数独

sudokuLogikai játék a számokkal
PCLand.hu