Költ?nek sem utolsó a nagy tabudöntöget?

„Nem mondhatom el senkinek, / Elmondom hát mindenkinek”, „Inkább egyenek meg a férgek / Mint hogy a férget megegyem” – ezek olyan verssorok, amelyeket mindenki fejb?l idéz, hiszen azon költeményrészletek közé tartoznak, amelyek szinte szállóigévé váltak, belénk ivódtak.
Olyan hétköznapivá lettek, hogy aki idézi, sokszor azt sem tudja, hogy honnan idéz, ki írta ?ket, mert a közbeszéd részévé váltak.

Karinthy versei egyébként többnyire nem könnyen emészthet?ek, különösen nem a filozófiai igénnyel írt, mélyebb mondanivalót hordozó költemények. A hosszú szabad versek, amelyek ugyan kevésbé árulkodnak merész és korlátlan fantáziáról, mint az avantgárd remekei, cserébe viszont elgondolkodtatóak, állandóan a lét nagy kérdéseit feszegetik, csak éppen nem hagyományos formában. Karinthy, amikor formabontó, akkor sem tud felszínes lenni.

A magyar érettségi

A magyar nyelv és irodalom középszint? írásbelijén a szövegalkotási feladatlapra 180 perc állt a diákok rendelkezésére

• A pestis:?Albert Camus regényének h?se állást foglal a heroikus életfelfogással, magatartással szemben. Fejtse ki egyetért? és/vagy vitázó véleményét err?l az álláspontról! Érvelésé-ben mutasson be három olyan irodalmi alakot, aki-nek a magatartásával alá tudja támasztani meg-állapításait!

• Tetemre hívás:?Értelmezze Arany János balladáját! Vizsgálja meg a szerkezet és az el?adásmód sajátosságait! Értékelje a b?n és büntetés, b?nh?dés motívumát!

• Tanár úr kérem:?Hasonlítsa össze Karinthy Frigyes kötetének két karcolatát!
(A jó tanuló felel – A rossz tanuló felel) Elemezze az elbeszél?i néz?pontból fakadó azonosságokat és különbségeket; mutassa be a tanárnak és az osztálytársaknak a címszerepl?khöz való viszonyát!

Sorozat

A sorozat 19., Nem mondhatom el senkinek cím? kötete a héten jelenik meg.
• A könyvek?nem kerül­nek könyvesbolti forgalomba.
• Az újságárusoknál megveheti:?a kötetek ára mindössze 1490 forint. A Kossuth Kiadó médiapartnere a Metropol.
• További információ: marketing@kossuth.hu, 06-1/888-9126

Arató László frissítené a tananyagot

Arató László gimnáziumi magyartanárral, a Magyartanárok Egyesülete elnökével beszélgettünk Karinthy Frigyes m?veir?l, a tanítás során felmerül? problémákról, lehet?ségekr?l. 

Különös aktualitást ad az interjúnak az, hogy a héten lezajlott magyar érettségi egyik feladata éppen Karinthy m?veinek elemzése volt. Születésének évfordulója miatt lehetett érettségi tétel a Tanár úr kérem?
– Nem feltétlenül, bár nem kizárt. Viszont a nagyon kerek évfordulókra számítóknak csalódniuk kellett, hiszen sem Örkény, sem Ottlik m?vei nem szerepeltek a feladatok között.

Hogy látja, milyen nehéz volt a tétel?
– Jól megoldható feladat volt, a két Karinthy-karcolatot adott szempontok alapján kellett feldolgozni. Ezek értelmes, jól megválasztott vezérfonalak voltak, noha egy apró veszélyt rejtettek magukban, ugyanis nem kérdeztek rá a m?ben rejl? komikum forrásaira.

Gondolom, azt feltételezték a diákokról, hogy értik a humort...
– Igen, elég egyértelm? a két írás humora, annyira, hogy én sem tartom valószín?nek, hogy a gyerekek csak azt a két szempontot vennék figyelembe az összehasonlítás során.

A középiskolában viszonylag kevés Karinthyt tanítanak. Ön mit hozna be az órára szíve szerint?
– Az Így írtok ti és a Tanár úr kérem szokott bekerülni a tananyagba, a verseit már nemigen tanítják. Sem az El?szó, sem a Struggle for life nem kerül el?, a novellái közül régen a Cirkusz és a Találkozás egy fiatalemberrel szerepelt, ma már ezeket sem választják. Én nagyon szeretem a novelláit, és a versei közül is sok izgalmas költeményt mutatnék a diákoknak, amelyekben küzd az írószereppel, és valamiféle irodalmon túlmutató kísérletet is felfedezhetünk, például a szabad verseiben.

A humoreszkjeivel mi a helyzet?
– Az a baj velük, hogy elavultak. Jobban, mint akár a regényei, ugyanis sokkal jobban köt?dnek a korhoz, az  akkori eszmeáramlatokhoz, a polgári mili?höz, ami mára elt?nt. Van azért, amelyik m?ködik. Mindazonáltal a versek és novellák között inkább lennének olyanok, amelyek frissít?en hatnának a tananyagra – hozzáteszem, hogy kötelez?vé nem tenném ezeket, igaz, én szinte semmit nem tennék kötelez?vé, legfeljebb ajánlottá.

Hogy lehet vonzóvá tenni?
– Nálunk nemrég volt egy Karinthy-verseny a gimnáziumban, és nagy sikert aratott. Három forduló volt, és négyf?s csapatok indultak rajta. Az els? fordulóban a novellák kapcsán kellett essszét írniuk, filmforgatókönyvet készíteniük és képregényt rajzolniuk.

A második forduló két regény köré épült, a Capillária és az Utazás Faremidóba szerepelt a feladatok között. A harmadik kifejezetten kreatív, el?adókészséget kívánó feladat volt, ahol verseket, drámarészleteket kellett el?adniuk a tanulóinknak. az életkorban egyértelm?en szimpatikus.
A hozzászólások nem a szerkesztőség, hanem az olvasók véleményét tükrözik.

Cikk ajánló

Hírlevél regisztráció


Sudoku 数独

sudokuLogikai játék a számokkal
PCLand.hu