Átadták az Arany János-díjakat

Öt határon túli magyar tudós vehette át szerdán a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) az Arany János-elismeréseket, a kitüntetéseket Pálinkás József, az MTA elnöke adta át a külső tagok fórumán.
Tánczos Vilmos néprajzkutató és L. Juhász Ilona etnográfus Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díjat, Dudás Attila jogász Fiatal Kutatói Díjat kapott. Az Arany János-érmeket Záborszky László neurobiológus és Tóth János matematikus vehette át. Az Arany János Életműdíjat Weszely Tibor matematikus az MTA-közgyűlés keretében hétfőn vette át.

Az MTA elnöke a szerdai eseményen elmondta, hogy a külső tagok fóruma és azon belül a külhoni magyar tudósok munkáját elismerő Arany János-díjak célja felhívni a figyelmet arra, hogy az MTA „a magyar tudományosság állampolgárainak tekinti mindazokat, akik tudományukat magyar nyelven művelik vagy magyar tárgyú a kutatási területük”.

Elmondta, az MTA külső, köztestületi tagjainak száma tavaly 98-cal nőtt, így már 1700 körül van. "Ez jelentős tudományos előnyt képvisel" - fogalmazott Pálinkás József, hozzátéve, hogy ezen kutatók munkája a magyar tudomány szerves részét képezi.

Az elnök köszönetet mondott mindazon kutatóknak, akik munkásságukkal fenntartják a tudományosságot az államhatárokon kívül eső területeken, ugyanakkor hangsúlyozta: tudja, hogy ők sokszor nehezebb körülmények között dolgoznak anyaországi kollégáiknál. Kiemelte: a megújult, egységes pályázati rendszerben a hazai és a határokon túli kutatókat is támogatni tudják.

Díjazottak

Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díjat kapott L. Juhász Ilona etnográfus, aki elsősorban összehasonlító folklorisztikával, azon belül a populáris kultúra bizonyos területeinek interetnikus változásaival foglalkozik. Munkájának eredményeképp a szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia hat vaskos kötete látott napvilágot, önálló monográfiáinak száma négy - hangzott el a laudációban.

Tánczos Vilmos néprajzkutató, aki szintén Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díjat vehetett át a „moldvai csángók kultúrájának és nyelvének történeti, nyelvi asszimilációs folyamatainak leghitelesebb, szintetikus látásmódú kutatója és hírvivője”.

A Fiatal Kutatói Díjjal kitüntetett Dudás Attila jogász szakterülete a kötelmi jog, az általános kodifikációtörténet. „Az Újvidéki Egyetemen dolgozó fiatal kutató nemzetközi porondon is megjelenő, magas színvonalú tevékenysége nemcsak a tudományos munkát öleli fel, de közfeladatok ellátójaként is fontos szerepet tölt be a vajdasági magyar tudományos életben” - hangsúlyozták a díj indoklásában.

Arany János-érmet kapott Tóth János matematikus. „Fáradhatatlanul dolgozik a felvidéki magyar reálértelmiség új generációjának kinevelésén, a Selye János Egyetem minőségi és kínálati fejlesztésén, a szlovákiai magyar felsőoktatás integrációjáért” - szólt a méltatás.

Szintén Arany János-érmet vehetett át Záborszky László neurobiológus, a New York-i Magyar Tudományos Társaság megalapítója. „Kiemelkedő, szakmai és közéleti eredményei segítik a magyar tudományos világ integrációját, gyarapítják a magyar és a nemzetközi tudományosságot” - hangzott el a laudációban.

Az Arany János Életműdíjjal kitüntetett Weszely Tibor matematikus „a magyar matematikatörténet kutatásában, különösképpen a Bolyai-kutatásban ért el forrás értékű eredményeket”.

A magyar tudósok elismerése a cél

Az Arany János-díj célja olyan külhoni magyar tudósok elismerése, akik jelentős tudományos munkásságot mutattak fel életük során (Életműdíj), kiemelkedő tudományos eredményt értek el (Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény), vagy fiatal kutatóként hoztak létre jelentős teljesítményt (Fiatal Kutatói Díj).

Az Arany János-érem olyan külhoni magyar tudósok elismerésére szolgál, akik a külhoni magyar tudományos közélet szervezésében, egyetemi oktatásban, tudományos könyvkiadásban szereztek kiemelkedő érdemeket. Arany János-érmet 2002 óta, Arany János-díjakat 2004 óta ítél oda az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság.

Cikk ajánló

Hírlevél regisztráció


Sudoku 数独

sudokuLogikai játék a számokkal
PCLand.hu