Újra betiltaná az egészségbiztosítók hasznát Fico

Ismét megpróbálja betiltani az egészségbiztosítók haszonképzését Robert Fico kormánya. A szlovák miniszterelnök pénteken egy ezt célzó jogi szabályozás kidolgozásával bízta meg az egészségügyi tárca vezet?jét.
Robert Fico el?z? kabinetje 2007-ben egyszer már életbe léptetett egy olyan törvényt, amely betiltotta az egészségbiztosítók haszonképzését, és ezáltal arra kötelezte ?ket, hogy az általuk termelt nyereséget visszaforgassák az egészségügybe. Az intézkedésnek nagy visszhangja volt, az egészségbiztosítók részvényesei nemzetközi jogorvoslatért folyamodtak, és Szlovákiát komoly bírálat érte Brüsszel részér?l is. Az akkori ellenzék 49 képvisel?je egy közös beadvány alapján az alkotmánybíróság elé is vitte az ügyet. Az alkotmánybíróság végül 2011 januárjában úgy döntött, hogy a haszonképzés korlátozása összeegyeztethetetlen a szlovák alkotmánnyal. Robert Fico új kormánya most egy olyan jogszabályt szeretne elfogadni, amely jogilag már nem lenne támadható.

"Tudják jól, nem vagyunk elragadtatva attól, hogy az emberek által a kötelez? biztosítás formájában a biztosítók kasszájába folyó közpénzekb?l haszon keletkezzen" - nyilatkozta Robert Fico. Hozzátette: tisztában van vele, hogy nem lesz egyszer? az elképzelés megvalósítását lehet?vé tev? törvény megteremtése, ugyanakkor úgy véli: helytelen és erkölcstelen, ha valaki ezekb?l a közpénzekb?l hasznot termel. "Erre egyszer?en megoldást kell találnunk" - szögezte le.

A szlovák alkotmánybíróság tavaly januári - az egészségbiztosítók haszonképzése kapcsán hozott - döntését követ?en,az akkori parlament 2001 júliusában jóváhagyta az alkotmányellenesnek ítélt törvény módosítását és az egészségbiztosítók számára ismét lehet?vé vált, hogy profitot produkáljanak. Az akkori módosítás azonban ezt néhány feltételhez kötötte: ezek egyike a haszon megadóztatása, valamint az volt, hogy a biztosítóknak a haszon 20 százalékának összegéb?l kötelez?en egy biztonsági alapot kellett létrehozniuk, arra az esetre, ha a jöv?ben veszteségesek lennének.

Cikk ajánló

Hírlevél regisztráció


Sudoku 数独

sudokuLogikai játék a számokkal
PCLand.hu